Sales: 330-478-4426
Service: 330-478-4428
Close
Honda Clearance
ACCORD
30 / 38 MPG
2020 Accord
CIVIC
31 / 40 MPG
2020 Civic
CR-V
27 / 33 MPG
2019 Cr-v
PILOT
19 / 26 MPG
2021 Pilot
ODYSSEY
19 / 28 MPG
2020 Odyssey
ACCORD
30 / 38 MPG
2020 Accord
CIVIC
31 / 40 MPG
2020 Civic
CR-V
27 / 33 MPG
2019 Cr-v
HR-V
28 / 34 MPG
2020 Hr-v
PILOT
19 / 26 MPG
2021 Pilot
ODYSSEY
19 / 28 MPG
2020 Odyssey
RIDGELINE
2020 Ridgeline
2018 ACCORD HYBRID
47 /47 MPG
2018 ACCORD HYBRID
Waikem Honda Arrow Featured
Waikem Honda Arrow Cars
Waikem Honda Arrow Crossovers / SUVs
Waikem Honda Arrow Trucks & Vans
Waikem Honda Arrow Hybrids & EVs

Work for Waikem


The Waikem Family

Waikem Honda Staff Photo George Waikem
Waikem Honda Staff Photo Doug Waikem
Waikem Honda Staff Photo David Waikem
Waikem Honda Staff Photo George Waikem II
Waikem Honda Staff Photo Chris Waikem
Waikem Honda Staff Photo Craig Waikem

MAP & DIRECTIONS

MAP & DIRECTIONS

Waikem Honda Map